Kuka on parantaja?

Uskon että kuka tahansa voi tulla parantajaksi, mutta se vaatii aikaa ja
tietynlaista soveltuvuutta tehtävään. Aito parantaja ja auttaja on henkilö,
joka on halukas auttamaan ja palvelemaan lähimmäisiään.
Hän ei palvele palkkion toivossa, tunteakseen ylpeyttä tai rikastuakseen.
Aito palvelija – parantaja palvelee rakkauden tunteesta.
Se on tunne joka suorastaan pakottaa palvelemaan kaikkia ihmisiä ja
ylipäätään kaikkea elollista. Parantava voima on ollut olemassa yhtä kauan
kuin koko ihmiskuntakin. Jo luolaihmisetkin tunsivat tämän voiman.
Se on Korkeimman Parantava Voima, energia joka tavoittaa ja
vaikuttaa kaikkeen mikä on elollista.
Tuo kyseinen voima on sekä meidän sisimmässämme, että meidän
ulkopuolellamme ja Hän on kaiken elämän lähde.
Hän on meidän oman pienen sisimpämme keskuksessa majaileva elämä.

Maailma on täynnä sähköä. Sähkö ei kuitenkaan valaise taloa, ellei talo
ole valmis ottamaan sähköä vastaan. Sama pätee ihmiseen: ei Korkeimman
ääretön ja ikuinen voimakaan voi auttaa ihmistä, ellei ihminen itse
ole valmis ottamaan sitä vastaan sisimpäänsä.
Eli jos minä laitan kahvinkeittimen päälle, eikä se mokoma toimi,
voi syy olla johdossa, sillä maailmassa kyllä sähköä riittää.
Sama pätee ihmisen ja Korkeimman luovan energian kohdalla.
Koko maailmankaikkeushan on tätä voimaa täynnä, mutta vain se määrä,
mikä virtaa meidän oman olemuksemme läpi, tekee meissä työtä.

Parantavin ajatuksin viikonloppuun!

Lämmöllä: -Kaarina (241)